פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

יול

28

2015

תמונת מפגש של בכירי התנועה הפסיכואנליטית עם מורם פרויד ב1922, קארל אברהם עומד שני משמאל ואילו פרויד יושב ראשון משמאל

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונת מפגש של בכירי התנועה הפסיכואנליטית עם מורם פרויד ב1922, קארל אברהם עומד שני משמאל ואילו פרויד יושב ראשון משמאל

לרשום תגובה