פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

אוק

6

2022

Konstantin Sergeevich Stanislavsky

נכתב ע"י פרופ' לוין

Konstantin Sergeevich Stanislavsky

Konstantin Sergeevich Stanislavsky (1863-1938)

לרשום תגובה