פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

נוב

12

2022

.png

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונה שמכילה איש, אדם, חליפה, מקורה התיאור נוצר באופן אוטומטי

לרשום תגובה