פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

פבר

10

2023

.jpeg

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונה שמכילה טקסט, אדם, איש, מקורה התיאור נוצר באופן אוטומטי

לרשום תגובה