פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

אפר

21

2023

.jpeg

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונה שמכילה טקסט, אדם, קיר, בתוך מבנה התיאור נוצר באופן אוטומטי

לרשום תגובה