פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

דצמ

16

2023

.jpeg

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונה שמכילה פני אדם, לבוש, אדם, חיוך התיאור נוצר באופן אוטומטי

לרשום תגובה