פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

אפר

10

2024

.jpeg

נכתב ע"י פרופ' לוין

תמונה שמכילה תמונה, פני אדם, איש, נביא התיאור נוצר באופן אוטומטי

לרשום תגובה