פרופ' יוסף לוין

פסיכיאטר מומחה בכיר

Anxiety Disorders and Major Depression, Together or Apart

Anxiety Disorders and Major Depression, Together or Apart

Joseph Levine, M.D.,* Daniel P. Cole, M.D., K. N. Roy Chengappa, M.D., and Samuel Gershon, M.D.